Ramses Awesome Management by Sports Editing Sweden (Ramses)

 

Ramses är ett innehållshanteringssystem (engelsk förkortning CMS) som i första hand används för att publicera innehåll på en eller flera sammankopplade hemsidor. Innehållet kan även presenteras eller exporteras till andra publiceringsplattformar som exempelvis mobila hemsidor och mobila applikationer.
 

Systemet är lättanvänt och samtidigt kompetent för klassisk hemsideshantering. Dess särskilda styrkor kommer dessutom fram när flera olika aktörer samarbetar tillsammans i ett nätverk av hemsidor och utbyter både innehåll och material i form av stillbilder, video, statistik med mera. Ett konkret exempel är att systemet med fördel kan användas av samtliga klubbar i en sportliga.

 

Tack vare Ramses får ligans klubbar ett enhetligt uttryck på sina webbplatser, vilket skapar igenkänning och underlättar för besökaren. Samtidigt blir administration, underhåll och publicering av innehåll fantastiskt enkelt. Tanken bakom Ramses är att allting ska finnas under ett och samma tak, där tiden läggs på att skapa innehåll i stället för att krångla med teknik.
 

Ramses intuitiva användargränssnitt gör att det som krävs av redaktören endast är grundläggande datorvana. Detta innebär att man enkelt och snabbt kan presentera innehåll på ett snyggt och professionellt sätt, vilket i sin tur innebär en tidsbesparing som låter redaktören fokusera på det redaktionella. Samtidigt kan den mer avancerade redaktören utnyttja den mer kraftfulla potential som också finns under huven.

 

Med Ramses kan du känna dig säker på att få ett integrerat, levande system som aldrig upphör att utvecklas. Med Ramses tillhandahåller vi en tjänst snarare än en färdig produkt där användaren lämnas åt sitt öde.
 

Lösningen ger användarna en stor trygghet. Du ger klubbarna i din liga ett enhetligt visuellt uttryck som förhöjer upplevelsen för besökaren, samtidigt som det vårdar och stärker ligans varumärke. Dessutom sparar du tid och pengar åt både ligan och de enskilda klubbarna.
 

Summan av dessa beståndsdelar är ett system som din liga inte har råd att vara utan.

För besökarna

Ramses kan ge ett enhetligt uttryck för besökare på hemsidor tillhörande ligan och klubbarna inom densamma. Igenkänning och genomtänkt struktur underlättar integration mellan olika sidor och ger möjlighet att öka den totala mängden besökare.


För marknadsansvariga

Tack vare Ramses konstruktion med modulsystem och flexibilitet på exempelvis startsidan finns mycket goda möjligheter att hitta lämpliga lösningar för exponering av olika partners.


För centralt marknadsansvariga

Om ligans centrala sida och klubbhemsidorna använder Ramses kan de anpassas särskilt utifrån partners önskemål. Det går exempelvis att skapa särskilda kampanjsidor, som på olika sätt stärker en aktuell kampanj med exempelvis video eller omröstningar där besökarna får vara delaktiga.


För redaktörerna

Ramses är utvecklat utifrån synsättet att en redaktörs tid ska ägnas åt att producera innehåll, inte brottas med teknik. Därför är de mest frekvent förekommande arbetsuppgifterna särskilt genomtänkta och lättarbetade. Det handlar exempelvis om att skapa artiklar, länka videoklipp, hantera bilder och administrera spelartrupper.
 

Den potentiella kopplingen till idrottens statistik och användningen av tabeller och fakta i artiklar är ytterligare en stor fördel med Ramses. Modulsystemet är byggt för att snabbt få in siffror som är relaterade till ett visst ämne. Om flera aktörer finns i samma system kan de dessutom dela bilder, video och redaktionellt innehåll. Detta gör att ett plus ett kan bli mer än två!


Utveckling och framtid

Vi på Sports Editing Sweden utvecklar produkten löpande efter en tät diskussion med befintliga Ramses-kunder. Vi rekommenderar alltid att en utvecklingsgrupp tillsätts, i vilken samtliga klubbar är representerade på ett eller annat sätt. Ju fler som kommer in i gemenskapen, desto bättre blir produkten i framtiden.