Funktionsöversikt

En hemsida baserad på Ramses bygger dels på specialfunktioner som exempelvis artikelvisning och statistikfunktionalitet, dels på innehåll av mer statisk karaktär. Nedan återfinns en översiktlig beskrivning av några av de funktioner som ingår i Ramses. En del av exemplen refererar till ligor och klubbar eftersom det är ett naturligt användningsområde, men kan givetvis även tillämpas på andra typer av organisationer av liknande karaktär.


Menyer och sidor

Via administrationssystemet kan en menys struktur byggas upp i form av ett unikt träd, som är anpassat efter den aktuella hemsida som det arbetas med. Menyer används som ett sätt att knyta ihop olika specialfunktioner, sidor och länkar så att besökaren kan navigera på ett bra sätt.


Sidor i Ramses är i huvudsak statiska sidor med fakta och information som uppdateras mindre frekvent. Det finns flera olika typer av sidmallar att använda sig av beroende på behov och användningsområde.


Artiklar

För många aktörer sker den viktigaste dagliga kommunikationskanalen med hemsidornas besökare via artiklar. Artiklar kan innehållsmässigt handla om väldigt skilda saker, allt från intervjuer och matchreferat till klubbinformation och erbjudanden ryms inom samma begrepp.


En artikel består av många olika delar, som exempelvis rubrik, ingress och brödtext. . Delarna administreras i var sitt fält, där ingress och brödtext hanteras via en editor som i grunden påminner om klassiska ordbehandlingsprogram. Fetstil, kursivering, rubrikhantering och liknande finns inbyggt, därtill även funktionalitet som länkning och bildvisning.


Utöver de grundläggande delarna i finns även annan information som hör till artiklar. Det handlar bland annat om publiceringstid och eventuell avpubliceringstid, samt angivande av författare med dennes titel och kontaktuppgifter.


Därtill finns metadata som kan användas för att associera en artikel med exempelvis ett lag, en spelare eller ett evenemang. Publiceringstid finns givetvis också, precis som enkel möjlighet att välja en bild, ett videoklipp eller ett bildgalleri som huvudsaklig illustration till artikeln.


I anslutning till en artikel kan faktarutor av olika slag presenteras. Dessa så kallade moduler väljs i anslutning till respektive artikel och kan exempelvis innehålla poängliga, tabell, annan statistik, spelarpresentationer, information om nästa match eller en helt egen fritext. Modulerna administreras enkelt i anslutning till den aktuella artikeln.


Bloggar

På motsvarande sätt som för artiklar finns funktionalitet för att enkelt skapa bloggar för lag, spelare, supportrar etc som de ingående parterna önskar att ha. Blogginlägg är i grunden förenklade artiklar.


Stillbilder

Stillbilder är viktiga visuella delar av en hemsida. En felaktigt vald eller dåligt redigerad bild som illustration till en artikel kan vara avskräckande, medan en väl vald och komponerad bild i stället kan förhöja intrycket avsevärt.


I Ramses är grundtanken att klubbarna och användarna gemensamt kan bygga upp en stor bas av stillbilder i högupplöst format, som kan beskäras och exporteras till bilder färdiga för användning. Samtidigt bevaras originalen i sin ursprungliga form, exempelvis för användning i tryck. Uppladdning av bilder till bildbanken kan ske på olika sätt, antingen direkt via administrationsverktyget i webbläsaren eller via filöverföring till en FTP-server.


Vid uppladdning via administrationsverktyget anges metadata i olika fält som namn, beskrivning, kategori och fotograf. Även kompletterande information om användningsvillkor kan anges. Därtill kan bilderna på motsvarande sätt som artiklar taggas med både spelare och lag, samt kopplas till en match.

En bild kan göras "privat" för en viss klubb, vilket innebär att den inte dyker upp i sökningar som andra klubbars användare gör. Ett exempel på en privat bild är en banner för en matchsponsor för en viss klubb, bannern i fråga är inte relevant för någon annan, eller en bild där fotografen inte medger användning hos andra klubbar.


När en högupplöst bild finns i systemet kan den beskäras. Detta görs intuitivt via administrationssystemet, med förhandsgranskning och anpassning av den beskurna bildens metadata.


Bildgalleri

Flera bilder kan kombineras till ett bildgalleri och på ett snyggt sätt visas för besökarna. En naturlig användning för detta är bilder relaterade till en viss match, men det går även att sätta samman bildgallerier utifrån metadata eller enskilda val.


Startsidan

Detta avsnitt behandlar hantering av respektive hemsidas startsida. På denna återfinns en nyhetssnurra med olika enheter som roteras. Det är möjligt att välja typ (artikel eller länk), tillhörande media, rubrik, beskrivning med mera.


Under nyhetssnurran finns möjlighet att med hjälp av flexibla mallar layoutmässigt fördela innehåll i olika fält. För respektive fält går det att välja olika typer av innehåll, exempelvis olika moduler med information om nästa match, interna poängligan i en viss klubb eller som det ofta handlar om fritext i form av HTML med exempelvis banners.


I systemet finns också inbyggd funktionalitet för att visa en inbäddad "popup" för alla besökare som besöker startsidan. Denna typ av lösning brukar kallas "splash". Sidan som visas kan vara en bild eller en HTML-fil, där det senare ger stora möjligheter att specialanpassa innehållet.


Video

Via administrationsverktyget i Ramses finns det möjlighet att ladda upp och hantera videoklipp för användning i exempelvis artiklar och i web-TV-tjänsten. Tjänsten web-TV är option till Ramses.


Via administrationsverktyget kan videoklipp i de allra flesta format laddas upp. Dessa kodas därefter om till rätt format för videotjänsten. I uppladdningsprocessen finns även möjlighet till hantering av metadata på motsvarande sätt som för artiklar, utöver de självklara delarna som val av rubrik och beskrivning av klippet.
 


Videoklippen kan dels visas på en separat Play-tjänst, men den kanske främsta användningen är integrationen inom Ramses. I artiklar, nyhetssnurra, moduler med mera kan videoklippen med några få klick bäddas in för visning, vilket underlättar redaktörernas dagliga arbete.


Mobila hemsidor

Det finns också möjlighet att implementera särskilt mobilanpassade versioner av hemsidor i Ramses. Normalt är dessa enklare till sin karaktär för att just erbjuda det som behövs mest, exempelvis artiklar och statistik.

...och mycket mer...

 

Ramses innehåller även möjlighet till uppladdning och hantering av statiska filer (pdf, zip etc). Administrationsverktyget har också en lösning med en integrerad manual, som gör att hjälp och beskrivningar alltid finns nära till hands.


I Ramses finns även funktionalitet för hantering av restauranger och menyer, formulär, omröstningar och mer därtill. För de ligor som har väl utvecklade statistiksystem finns även möjlighet att ha särskilda sidor för statistik live under pågående matcher, med potentiell möjlighet till koppling till matchrelaterade videoklipp, artiklar med mera.